Auditfunctie bij trustkantoren nog niet overal adequaat ingericht

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

Vanaf 1 januari 2015 dienen trustkantoren een onafhankelijke en effectieve auditfunctie te hebben ter versterking van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Uit de selfassessments van 144 trustkantoren blijkt dat de meerderheid (85%) de auditfunctie uitbesteedt.

Hand met potlood

Onafhankelijke en effectieve auditfunctie
DNB doet een themaonderzoek naar de kwaliteit van de auditfunctie. DNB verwacht dat de effectiviteit van een trustkantoor tenminste jaarlijks op onafhankelijke wijze wordt beoordeeld door de auditfunctie. De bevindingen moeten rechtstreeks worden gerapporteerd aan het bestuur van het trustkantoor. Ter waarborging van een adequate uitvoering van de auditfunctie staan de auditors onder meer organisatorisch los van zowel de compliancefunctie als de operationele activiteiten binnen het trustkantoor. Ook dienen auditors te beschikken over actuele kennis van de trustsector, de relevante wet- en regelgeving en de audittechnieken.  

Onderzoek
DNB doet een themaonderzoek naar de kwaliteit van de auditfunctie bij de trustkantoren. Hiervoor is een selfassessment gedaan door alle 144 trustkantoren die als groepshoofd fungeren. Voor het vervolg van het onderzoek heeft DNB een deel van deze trustkantoren gevraagd om aanvullende informatie.  

Resultaten analyse selfassessments
Uit de ingevulde selfassessments blijkt dat de meerderheid van de trustkantoren (85%) de auditfunctie uitbesteedt; slechts 15% belegt de auditfunctie intern of elders binnen de groep. Voor deze uitbesteding heeft de sector 29 verschillende externe partijen ingehuurd: 22 (76%) van deze externe partijen leveren deze dienst aan één of twee trustkantoren. Aandachtspunt is hoe het trustkantoor de kwaliteit van deze externe partijen waarborgt. Daarnaast spelen er onafhankelijkheidissues bij een aantal trustkantoren. Bovendien geeft 12% van de trustkantoren aan in 2015 geen auditactiviteiten te hebben uitgevoerd dan wel dat er nog geen bevindingen zijn gerapporteerd. Na de afronding van het onderzoek zal DNB later dit jaar een terugkoppeling geven.  

Meer informatie

Terug naar de Nieuwsbrief