Nieuwsbrief Trustkantoren september 2017

Nieuwsbericht
Datum 27 september 2017

In dit nummer: Combinatie belastingadvies en trustdienstverlening problematisch ; Handmatige controle van sanctielijsten te foutgevoelig; Acht trustkantoren kregen aanwijzingen over hun auditfunctie; Uitvraag over beheersing integriteitrisico’s; Wet toezicht trustkantoren 2018; Kort nieuws.

 

Combinatie belastingadvies en trustdienstverlening problematisch

Bij kantoren die belastingadvies en trustdiensten combineren, is de trustdienstverlening vaak ondergeschikt aan belastingadvies. Dit belemmert een integere bedrijfsvoering. Lees meer

Belastingadvies en trustdienstverlening

Handmatige controle van sanctielijsten te foutgevoelig

Handmatige screening aan de hand van sanctielijsten is dermate foutgevoelig dat dit in de hoogrisico-omgeving van de trustdienstverlening ongewenst is. Lees meer

Acht trustkantoren kregen aanwijzingen over hun auditfunctie

DNB heeft acht trustkantoren via een aanwijzing gedwongen tot een effectieve audit van een onafhankelijke auditor. Lees meer

Audit

Uitvraag over beheersing integriteitrisico’s

DNB zal medio oktober aan ongeveer 25 trustkantoren een online vragenlijst voorleggen over de integere bedrijfsvoering. Lees meer

Wet toezicht trustkantoren 2018

Het wetsvoorstel inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) wordt naar verwachting in 2018 in de Tweede Kamer behandeld. Lees meer

Wet toezicht trustkantoren

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Good Practice Integrity Risk Appetite; Informatiebijeenkomst toetsingen 6 november; Vervolg onderzoeken Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit. Lees meer