Rapportages indienen in DLR

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2019

DNB vraagt uw aandacht voor het correct indienen van rapportages in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en de veel gemaakte fouten in dit proces.

E-mail

Tijdig indienen rapportages

DNB heeft tijdens de afgelopen rapportageperiodes geconstateerd dat sommige instellingen te laat waren met het indienen van hun rapportage omdat ze deze niet correct verzonden hebben in het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Om dit te voorkomen, wil DNB u wijzen op de verschillende validatiemomenten die zijn opgenomen in het DLR en welke acties op welk moment van de instelling worden verwacht.

Validatiemoment 1

Zodra u uw rapportage heeft verzonden, wordt deze binnen enkele minuten gevalideerd in DLR. De status van de rapportage zal na de validatie wijzigen van ‘ontvangen door DNB’ naar ‘voldaan’ of ‘niet geaccepteerd’. Daarnaast ontvangt u altijd een e-mail vanuit ons systeem dat er een nieuwe notificatie voor u klaarstaat in DLR. Mocht de rapportage niet zijn geaccepteerd, dan treft u de terugkoppeling onder het kopje ‘Validatierapport(en)’. In dit geval ontvangt u een overzicht van de gemaakte controles. U moet de afwijkingen oplossen en de rapportage opnieuw versturen totdat de status overgaat naar ‘voldaan’.

Tip: Controleer altijd of de ingediende rapportage de status ‘voldaan’ heeft. Zolang uw ingediende rapportage deze status niet heeft, heeft u formeel gezien geen rapportage ingediend met alle mogelijke consequenties van het te laat rapporteren.

Validatiemoment 2

Nadat de rapportage succesvol is ingestuurd en deze de status ‘voldaan’ heeft, worden additionele consistentie- en plausibiliteitscontroles uitgevoerd. Indien DNB een herrapportage nodig acht naar aanleiding van deze controles, krijgt u hiervan een of meerdere berichten. Tevens wordt automatisch een herrapportageverplichting opgelegd. Deze herrapportageverplichting betekent dat u de inconsistenties moet corrigeren en de plausibiliteitscontroles moet checken en waar nodig corrigeren. Vervolgens moet u de rapportage opnieuw insturen. In dit geval is uw rapportage formeel door DNB ontvangen, maar moet u vanwege fouten in de kwaliteit van de rapportage opnieuw aan de slag en een gecorrigeerde rapportage opsturen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar beleggingsonderneming.rap@dnb.nlof natin-bobi@dnb.nl. Meer informatie via deze link.

> Terug naar de Nieuwsbrief