Extra aandacht voor klimaatrisico’s

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2019

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s van de klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Waterstand

In 2017 heeft DNB een onderzoek gepubliceerd naar de risico’s van de klimaatverandering en de impact op de Nederlandse financiële sector. Deze impact is veelzijdig en dient zich steeds nadrukkelijker aan, zo blijkt uit een viertal deelonderzoeken.

Extra aandacht voor klimaatrisico’s

In 2019 besteedt DNB daarom extra aandacht aan klimaatrisico’s en de impact daarvan op de (financiële) risico’s van vermogensbeheerders. De focus ligt daarbij op vier aspecten. DNB verwacht dat vermogensbeheerders klimaatrisico’s en de beheersing daarvan op deze aspecten hebben opgenomen in hun organisatie:

  1. Governance: op welke wijze zijn klimaatgerelateerde risico’s en kansen verankerd in het management van de organisatie?
  2. Strategie: zijn klimaatgerelateerde risico’s en kansen een expliciet onderdeel van de strategie van de onderneming en wordt de impact daarvan op de financiële planning van de onderneming meegenomen?
  3. Risk measurement en management: welke processen, metrics en tools gebruikt een organisatie om klimaatgerelateerde risico’s te identificeren, meten, beoordelen en mitigeren?
  4. Disclosure: welke klimaatgerelateerde financiële gegevens maakt de onderneming openbaar en via welke rapportages?

Meer informatie

Lees meer in het onderzoeksrapport en het nieuwsbericht.

> Terug naar de Nieuwsbrief