Onderzoek naar risico’s en rol handelsplatformen

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2019

DNB heeft de risico’s bij handelsplatformen onderzocht. In vervolgonderzoek kijkt DNB naar de rol van handelsplatformen in de Nederlandse financiële sector.

Betrouwbaarheidsonderzoek

In Nederland is er een aanzienlijke toename van het aantal onder toezicht staande handelsplatformen, meer specifiek de georganiseerde handelsfaciliteiten (OTF’s) en multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s). Dit hangt samen met de invoering van MiFID II en de naderende brexit.

Vervolgonderzoek

DNB heeft eind 2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de risico’s bij handelsplatformen. Aanleiding was de toename van het aantal vergunninghoudende handelsplatformen in Nederland. Daarbij is dit type beleggingsonderneming relatief nieuw in het toezicht van DNB. In de loop van 2019 doet DNB vervolgonderzoek. Daarbij gaat DNB ook nader in op de rol van handelsplatformen in de Nederlandse financiële sector.

> Terug naar de Nieuwsbrief