Meldingsplicht en informatieplicht voor accountants

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2019

Accountants moeten bepaalde prudentiële incidenten en signalen bij beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen/icbe’s melden.

Geschiktheidstoets

Meldingsplicht

De meldingsplicht gaat onder andere over het melden van vermoedens dat onregelmatigheden kunnen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Hieronder kan onder andere worden verstaan fraude met betrekking tot financiële overzichten van de gecontroleerde entiteit en het delen van kennis van elke omstandigheid over het handelen van de onderneming die in strijd is met de prudentiële eisen en/of het voortbestaan van de onderneming bedreigt.

Informatieplicht

De plicht tot het verstrekken van inlichtingen aan DNB is enkel van toepassing op beleggingsondernemingen. Accountants moeten de informatie over beleggingsinstellingen/icbe’s melden aan de AFM. De informatieplicht gaat onder andere over het informeren van DNB door het verstrekken van het accountantsverslag van de onderneming, de directiebrieven en overige correspondentie tussen de accountant en de financiële onderneming die rechtstreeks betrekking heeft op de verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening of de staten van de financiële onderneming.

Meer informatie

Meer informatie over de meldingsplicht en de informatieplicht voor beleggingsondernemingen is hier te vinden. Voor beleggingsinstellingen is meer informatie hier te vinden.

> Terug naar de Nieuwsbrief