Nieuwsbrief Vermogensbeheerders maart 2019

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2019

In dit nummer: Aandachtspunten brexit; Rapportages indienen in DLR; Extra aandacht voor klimaatrisico’s; Terugkoppeling SREP-ronde HER; Onderzoek naar risico’s en rol handelsplatformen; Meldingsplicht en informatieplicht voor accountants.

Aandachtspunten brexit

In het kader van de brexit heeft DNB een nieuwsbericht gepubliceerd. Lees meer

Brexit

Rapportages indienen in DLR

DNB vraagt uw aandacht voor het correct indienen van rapportages in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en de veel gemaakte fouten in dit proces. Lees meer

Extra aandacht voor klimaatrisico’s

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s van de klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Lees meer

Waterstand

Terugkoppeling SREP-ronde HER

DNB heeft de Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)-documenten van de handelaren voor eigen rekening (HER) geëvalueerd. Lees meer

Onderzoek naar risico’s en rol handelsplatformen

DNB heeft de risico’s bij handelsplatformen onderzocht. In vervolgonderzoek kijkt DNB naar de rol van handelsplatformen in de Nederlandse financiële sector. Lees meer

Betrouwbaarheidsonderzoek

Meldingsplicht en informatieplicht voor accountants

Accountants moeten bepaalde prudentiële incidenten en signalen bij beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen/icbe’s melden. Lees meer