Nieuwsbrief Vermogensbeheerders september 2018

Nieuwsbericht
Datum 27 september 2018

In dit nummer: DNB publiceert eerste versie Handboek FINREP-rapportage; Nieuwe rapportageformulieren en taxonomie FINREP-rapportages; Wettelijke plicht voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar; Publicatie sanctiebesluiten Wwft.

DNB publiceert eerste versie Handboek FINREP-rapportage

DNB publiceert een eerste versie van het Handboek voor het invullen van de FINREP-rapportage. Lees meer

DNB gevel

Nieuwe formulieren en taxonomie FINREP-rapportages

Beleggingsondernemingen en fondsbeheerders moeten nieuwe rapportageformulieren en taxonomie gebruiken voor FINREP-rapportages. Lees meer

Wettelijke plicht voor aanvragen van een verklaring van geen bezwaar

DNB signaleert met enige regelmaat dat verzuimd wordt een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aan te vragen voor een belang/zeggenschap van meer dan 10% in een beleggingsonderneming. Lees meer

Entree

Publicatie sanctiebesluiten Wwft

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen. Lees meer