Terugblik Seminar Vermogensbeheerders

Nieuwsbericht
Datum 9 januari 2019

Maandag 26 november waren ruim 150 afgevaardigden van Nederlandse vermogensbeheerders aanwezig bij de DNB-vermogensbeheerdag.

CRD4-seminar

Op deze dag kregen zij een afwisselend programma aangeboden.

Duurzaamheid

’s Ochtends presenteerden de toezichthouders op pensioenfondsen het gezamenlijke DNB/AFM-onderzoek over de risico’s van de brexit. Verder werd er een toelichting gegeven op de resultaten van de beleggingsonderzoeken die DNB bij een select aantal pensioenfondsen heeft uitgevoerd. De paneldiscussie stond in het teken van duurzaamheid. Vanuit FMO werd de boodschap gegeven dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om duurzaamheid en impactbeleggen. Ten slotte werd er nog kort stilgestaan bij de Wet Verbeterde Premieregeling.

Rapportages en IT-risico’s

Het middagprogramma was vooral gericht op bestuurders van vermogensbeheerders. Gestart werd met een presentatie over de valkuilen bij aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (vvgb’s) en vergunningen. Het nieuwe Digitaal Loket Rapportages werd toegelicht. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van een DNB/AFM-onderzoek naar de IT-risico’s. Ter afsluiting werd het toekomstige prudentiële raamwerk IFR/IFD behandeld aan de hand van een quiz.

Presentaties

De presentaties van het middagprogramma zijn terug te vinden in Open Boek Toezicht.

Vooruitblik

DNB gaat graag in gesprek met de sector en heeft ook dit jaar de vermogensbeheerdag als waardevol ervaren. DNB wil hieraan vervolg geven, waarbij wordt nagedacht over een nieuwe opzet en nieuwe onderwerpen. DNB hoort graag uw ideeën. Mail naar: natin-bobi@dnb.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief