ICAAP 2018

Nieuwsbericht
Datum 9 januari 2019

DNB heeft de ICAAP’s van de grotere beleggingsondernemingen en beheerders voor 2018 beoordeeld. Handelaren Eigen Rekening worden separaat beoordeeld.

Gedrag en cultuur

Afwikkelscenario

In 2017 ontbrak in een aantal ICAAP’s de onderbouwing dat een afwikkeltermijn van drie maanden (de basis voor de bepaling van de vastekosteneis) voldoende is voor een ordentelijke afwikkeling. DNB ziet in de ICAAP’s van 2018 een adequate reactie op basis van de terugkoppeling van vorig jaar. DNB verwacht van instellingen dat zij voldoende kapitaal aanhouden voor het afwikkelscenario. Ook in andere opzichten moeten zij zich hebben voorbereid, bijvoorbeeld door te beschikken over een adequaat afwikkelplan, ook wanneer de kans daarop zeer klein lijkt.

Harde brexit

De meeste instellingen geven in hun analyse van mei 2018 aan geen harde brexit te verwachten. Ook doen de meeste instellingen relatief weinig zaken met partijen in het VK. Bovendien heeft de Britse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA) aangekondigd Europese partijen toe te staan om na 29 maart tijdelijk beleggingsdiensten te blijven verlenen in het VK. Het grootste verwachte effect van een harde brexit is een kostenverhoging.

Impact kapitaaleisen IFR/IFD

Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe Europese kapitaalraamwerk voor beleggingsondernemingen (de zogenoemde IFR.IFD) heeft DNB de instellingen gevraagd een proefberekening te maken van de gevolgen van de nieuwe kapitaaleisen. Voor de meeste ondernemingen zijn de gevolgen beperkt. De berekening op basis van de k-factoren ligt in veel gevallen redelijk in lijn met het huidige ICAAP-kapitaal. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de minimumeigenvermogenseis voor de meeste ondernemingen wel omhoog gaat. Voor een klein aantal vermogensbeheerders leidt het nieuwe kader naar verwachting tot een significante verzwaring van het vereiste kapitaal. DNB verwacht in dat geval dat met de aandeelhouders wordt besproken hoe ze hiernaar toe kunnen groeien. Overigens is bij alle conclusies nog wel voorzichtigheid geboden, omdat het definitieve kader nog moet worden vastgesteld.

Terugkoppeling ICAAP

DNB heeft de instellingsspecifieke bevindingen teruggekoppeld in toezichtgesprekken met de instellingen en bevestigd middels de ICAAP-brieven.

> Terug naar de Nieuwsbrief