Onderzoek kwaliteit CET1-kapitaal in 2019

Nieuwsbericht
Datum 9 januari 2019

DNB signaleert een gebrek aan aandacht voor de regelgeving bij het aantrekken van kapitaal; vraag is wanneer kapitaal kwalificeert als CET 1-kapitaal.

De Nederlandsche Bank

Op steeds creatievere wijze wordt er door ondernemingen kapitaal aangetrokken. DNB signaleert dat hierbij weinig tot geen aandacht voor regelgeving is, waardoor afgevraagd kan worden of het gestorte kapitaal meegeteld mag worden als eigen vermogen (CET 1-kapitaal).

Analyse kapitaalinstrumenten

Om meer inzicht te krijgen in de kapitaalinstrumenten van onder toezicht staande instellingen, zal DNB begin 2019 aan alle vermogensbeheerders een brief sturen met het verzoek om na te gaan of het aanwezige kapitaal voldoet aan de vereisten van de CRR, met name artikel 28. Voor een goed inzicht is het noodzakelijk kennis te nemen van de voorwaarden in de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst van de onderneming.

Aandachtspunt: preferentie

Aandachtspunten zijn onder andere cumulatieve aandelen en agio die meedeelt in de winst. Beide voorbeelden zijn preferent op andere aandeelhouders waardoor de betreffende bedragen niet meetellen als eigen vermogen, waardoor de onderneming mogelijk onvoldoende kapitaal heeft om haar risico’s te dragen. Uitgangspunt van de CRR is dat het CET 1-kapitaal als eerste de verliezen opvangt en bij liquidatie van de onderneming als laatste in de rij staat om geld terug te krijgen.

> Terug naar de Nieuwsbrief