Verslag DNB-seminar voor vermogensbeheerders

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2017

Het DNB-seminar van 14 november ging over actuele thema’s. Daarnaast bood DNB good practices voor uitbestedingsrisico en liquiditeitsrisico.

Seminar

Heterogene groep

De Nederlandse vermogensbeheerders vormen een heterogene groep, variërend van grote institutionele assetmanagers tot kleine zelfstandige ondernemingen. Toch zijn er voldoende onderwerpen die voor alle ondernemingen relevant zijn. Reden voor DNB om ook dit jaar weer een seminar te organiseren: we kunnen langzamerhand spreken van een traditie. Dit jaar waren zo’n 200 bestuurders van Nederlandse vermogensbeheerders aanwezig bij het seminar.

Onderwerpen

Op de agenda van het seminar staan altijd onderwerpen die actueel zijn en/of waar de bestuurders de grootste knelpunten ervaren in het toezicht. Dit jaar werd aandacht besteed aan het EBA-voorstel voor een nieuw prudentieel raamwerk en het Digitaal Loket Rapportages van DNB. Ook is ingegaan op een tweetal prudentiële risico’s: uitbestedingsrisico en liquiditeitsrisico. DNB heeft deze onlangs onderzocht en hiervoor good practices gepresenteerd en aanbevelingen gedaan ter mitigatie van de risico’s. Het onderzoek naar liquiditeitsrisico hebben de AFM en DNB gezamenlijk uitgevoerd en gepresenteerd: het is een goed voorbeeld van de steeds nauwere samenwerking tussen beide toezichthouders op de raakvlakken van de toezichtdomeinen.

Paneldiscussies

Gedurende de seminarmiddag was er veel ruimte voor interactie, vooral tijdens de twee panelsessies. Daarbij gingen bestuurders en toezichthouders met elkaar in gesprek over onder meer de ICAAP, claims en de communicatie door DNB.

Meer informatie

De presentaties bij het seminar.

> Terug naar de nieuwsbrief