Organisatiegegevens

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

Met ingang van 3 april komt voor beleggingsondernemingen en -instellingen de dienst Organisatiegegevens beschikbaar via het Digitaal Loket Toezicht.

Via deze dienst krijgt u inzicht in de gegevens die DNB over uw organisatie heeft vastgelegd, waaronder naam- en adresgegevens, contactpersonen, getoetste personen, geregistreerde ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar. Ook biedt de dienst de mogelijkheid om bepaalde documenten voortaan digitaal aan te leveren.

U kunt via de dienst zelf de gegevens van uw organisatie wijzigingen, voor zover DNB deze gegevens niet zelf vastlegt of uit een derde bron haalt. Als bron voor het vestigings- en postadres van instellingen gebruikt DNB bijvoorbeeld de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Adreswijzigingen hoeven derhalve niet (meer) aan DNB te worden doorgegeven. DNB gaat er vanuit dat u adreswijzigingen van uw organisatie tijdig aan de Kamer van Koophandel doorgeeft.

De gegevens die DNB zelf heeft vastgelegd kunnen door organisaties niet eenzijdig gewijzigd worden in de dienst Organisatiegegevens. Desalniettemin kan het voorkomen dat deze gegevens onjuistheden bevatten of incompleet zijn. Indien dit het geval is dan kunt u dat aangeven middels de feedback optie.

Vanaf 3 april is het mogelijk om de volgende documenten via het Digitaal Loket Toezicht, dienst Organisatiegegevens, bij DNB aan te leveren:

  • Jaarverslag
  • Jaarrekening
  • Organogram
  • Verklaring van de externe accountant
  • Accountantsverslag
  • Statuten
  • Exitplan
  • Herstelplan
  • ICAAP

Voor het inloggen in de dienst Organisatiegegevens is eHerkenning benodigd. Alleen gebruikers met een eHerkenning die namens uw organisatie de bevoegdheid hebben om de dienst “Toezicht Organisatiegegevens” te gebruiken, kunnen in het Digitaal Loket Toezicht bij deze dienst.

Als een gebruiker nog geen eHerkenning heeft, dan moet zowel het middel als de bevoegdheid om namens uw organisatie de dienst “Toezicht Organisatiegegevens” te gebruiken, aangevraagd worden bij één van de providers. Als een gebruiker al wel eHerkenning heeft, maar nog niet de dienst, dan hoeft alleen de bevoegdheid om namens uw organisatie de dienst “Toezicht Organisatiegegevens” te gebruiken, aangevraagd te worden bij de provider van eHerkenning.