Melding uitbesteding

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

In de nieuwsbrief Vermogensbeheerders van 3 oktober 2019 hebben wij u attent gemaakt op de nieuwe EBA richtsnoeren inzake uitbesteding.

Logo EBA

Daarin werd onder andere vermeld dat instellingen alle kritieke of belangrijke uitbestedingsovereenkomsten aan DNB moeten melden. In verband met de reeds bestaande meldingsplicht voor beleggingsondernemingen bij de AFM, hebben DNB en de AFM besloten dat de meldingen alleen bij de AFM gedaan hoeven te worden. Indien de melding relevant is voor DNB, dan ontvangt DNB de melding van de AFM.