IFR/IFD

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

In de nieuwsbrief Vermogensbeheerders van 18 december 2019 meldden wij al dat de nieuwe eisen uit de IFR en IFD per 26 juni 2021 van kracht zullen worden. Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van zaken die DNB in dat kader met u wil delen.


DNB raadt u aan om de gevolgen voor uw onderneming alvast in kaart te brengen.

EBA datacollectie voor beleggingsondernemingen

Ten behoeve van de ontwikkeling van technische standaarden onder het nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen, organiseert de European Banking Authority (EBA) een data-uitvraag. DNB roept Nederlandse beleggingsondernemingen op om aan deze data-uitvraag deel te nemen.

EBA standaarden

Op 26 juni 2021 worden de nieuwe prudentiële eisen voor beleggingsondernemingen uit de IFR en IFD van toepassing. Uit hoofde van de IFR en IFD heeft EBA meerdere mandaten ontvangen om de prudentiële eisen verder te specificeren in technische standaarden. Zo stelt EBA standaarden op voor de rapportagetemplates en de berekening van de zogenaamde K-factoren. De eerste concept-standaarden worden naar verwachting tussen mei en juli 2020 publiekelijk geconsulteerd.

Data-uitvraag

Om een impactanalyse te maken van deze nieuwe EBA standaarden in samenhang met de IFR en IFD, zal EBA een data-uitvraag organiseren. Deelname aan de data-uitvraag is niet verplicht voor beleggingsondernemingen. Desondanks roept DNB beleggingsondernemingen op om zoveel mogelijk te participeren, zodat de impact op Nederlandse beleggingsondernemingen voldoende wordt meegenomen in de analyse op Europees niveau. Ook kan het uw eigen inzicht in uw toekomstige vereisten onder het nieuwe prudentieel regime verbeteren.

Proces

Begin mei verwacht EBA de data-uitvraag via DNB te verspreiden onder beleggingsondernemingen. Deelnemers aan de uitvraag dienen de data waarschijnlijk twee maanden later aan te leveren in het Digitaal Loket Rapportages. Hierna kunnen EBA en DNB mogelijk vragen stellen over de data, waarna deelnemers hun data-aanlevering nog kunnen aanpassen. Vervolgens zal EBA met deze data haar impactanalyse uitvoeren. Uiteraard is dit proces onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen rondom het Coronavirus.