Wijziging handboek FINREP

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

DNB heeft een nieuwe versie van het handboek FINREP gepubliceerd in de Nederlandse en Engelse taal.

Met het handboek biedt DNB ondersteuning bij het correct invullen van de FINREP-rapportage. Het handboek biedt instructies, tips en uitleg van bepaalde begrippen. DNB zal dit handboek periodiek aanvullen op basis van ervaringen met het invullen en beoordelen van de rapportages.

Het handboek is aangepast op de volgende onderdelen:

Toelichting voor levensloopregeling

  • Aanvulling claims van derden op de rapporteur
  • Uitleg wijze rapporteren 'overlopende posten', 'nog te facturen omzet' en 'debiteuren'
  • Toegevoegd dat het salderen van vorderingen en schulden slechts onder voorwaarden is toegestaan