Nieuwsbrief Vermogensbeheerders april 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

In dit nummer: Update COVID-19; Organisatiegegevens; Melding uitbesteding; IFR/IFD; Kapitaalonderzoek; Wijziging handboek FINREP; Annulering seminar 14 mei 2020

Update COVID-19

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor vermogensbeheerders. Lees meer

Audit functie

Organisatiegegevens

Met ingang van 3 april komt voor beleggingsondernemingen en -instellingen de dienst Organisatiegegevens beschikbaar via het Digitaal Loket Toezicht. Lees meer

Melding uitbesteding

In de nieuwsbrief Vermogensbeheerders van 3 oktober 2019 hebben wij u attent gemaakt op de nieuwe EBA richtsnoeren inzake uitbesteding. Lees meer

Logo EBA

IFR/IFD

In de nieuwsbrief Vermogensbeheerders van 18 december 2019 meldden wij al dat de nieuwe eisen uit de IFR en IFD per 26 juni 2021 van kracht zullen worden. Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van zaken die DNB in dat kader met u wil delen. Lees meer

Kapitaalonderzoek

In eerdere nieuwsbrieven is aangekondigd dat in 2019 onderzoek zal worden gedaan naar de kwaliteit van kapitaal. Lees meer

beklemde activa

Wijziging handboek FINREP

DNB heeft een nieuwe versie van het handboek FINREP gepubliceerd in de Nederlandse en Engelse taal. Lees meer

Annulering seminar 14 mei 2020

Een aantal ondernemingen is door DNB uitgenodigd voor een seminar op 14 mei aanstaande. Lees meer

Auditorium zaalstoelen