Update COVID-19

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor vermogensbeheerders.

Audit functie

Significante impact

Het coronavirus heeft een significante impact op de economie. Deze schok vindt in eerste instantie plaats in de reële economie en vertaalt zich dan naar de financiële sector en markten. Om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren. Ondanks de moeilijke tijden speelt de financiële sector op dit moment een belangrijke rol in het ondersteunen van de economie. DNB houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie nauwgezet in de gaten en speelt tijdig in op de ontwikkelingen.

De financiële sector wordt op dit moment op verschillende manieren geraakt. In de eerste plaats door de praktische beperkingen waar instellingen zelf mee te maken hebben. Zo moeten veel medewerkers vanuit huis werken. Instellingen hebben hun business continuity plannen geactiveerd. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en mensen die verantwoordelijk zijn voor dezelfde kritieke functies werken niet meer fysiek samen. Op deze manier kan de cruciale dienstverlening doorgaan.

Daarnaast zijn er de financiële gevolgen die bij ieder onderdeel van de sector op een eigen manier gevoeld worden. In de afgelopen weken zijn door DNB, en andere nationale en internationale autoriteiten, maatregelen genomen die de financiële sector moeten helpen om hun kritieke functie in deze tijden, het ondersteunen van de reële economie, zo goed mogelijk uit te kunnen blijven oefenen. Daarnaast is het toezichtcontact met instellingen geïntensiveerd. Instellingen worden ook opgeroepen om tijdig eventuele problemen te melden bij de toezichthouder.

Hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, en wat daarmee de uiteindelijke gevolgen voor de financiële sector zijn, is nu niet te voorspellen. DNB houdt de optie open om verdere maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt. Hierover zullen wij u – wanneer dit van toepassing is – uiteraard dan nader informeren.

Impact op vermogensbeheerders

DNB probeert, in samenspraak met de AFM, een goed beeld van de impact op de vermogensbeheersector te krijgen. Hierover heeft DNB ook contact met de brancheorganisaties VV&A, DUFAS en APT en uiteraard met individuele instellingen.

DNB verwacht van vermogensbeheerders dat zij in deze onzekere tijd ook zelf de eigen financiële buffers nauwlettend zullen bewaken. Mocht u bij uw eigen instelling ontwikkelingen zien die op korte termijn kunnen leiden tot prudentiële tekorten, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk bij uw toezichthouder te melden en dus niet te wachten tot het moment van indiening van de formele toezichtrapportages.

Ook willen wij u vragen om bij eventuele dividenduitkeringen over 2019 rekening te houden met de huidige crisis, vooruitzichten en eventuele andere scenario’s die uw winstgevendheid en financiële buffers kunnen raken. Heroverweeg de strikte noodzaak van dividenduitkeringen met uw aandeelhouder(s). Hiermee kunnen herstelacties op een later moment worden voorkomen.

DNB zal bij ontvangen meldingen per geval een beoordeling maken en met u in overleg treden over de benodigde vervolgstappen en herstelacties.

Heeft u vragen of heeft u behoefte om in verband met de huidige omstandigheden in contact te treden met DNB, neem dan contact op met uw toezichthouder of stuur een e-mail naar het algemene e-mailadres: natin-bobi@dnb.nl.