Publicatie prudentieel raamwerk beleggingsondernemingen

Nieuwsbericht
Datum 18 december 2019

Op 5 december 2019 is het nieuwe Europese prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen gepubliceerd. De zogeheten Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR) vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiële eisen uit de CRR/CRD.

Compliance

Passend en proportioneel

Het nieuwe raamwerk heeft als doel om de prudentiële eisen risico-sensitiever en proportioneler te maken voor beleggingsondernemingen. Zo zijn de solvabiliteitseisen gebaseerd op indicatoren die passen bij de specifieke risico’s van beleggingsondernemingen, zoals het vermogen onder beheer en advies. Daarnaast wordt er een liquiditeitseis geïntroduceerd die gerelateerd is aan de vaste kosten van een beleggingsonderneming. Voor kleine beleggingsondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen, bevat de nieuwe regelgeving simpelere solvabiliteitseisen en meer uitzonderingsmogelijkheden.

Reikwijdte

De grootste en systeemrelevante beleggingsondernemingen blijven onderhevig aan hetzelfde raamwerk als banken onder de CRR/CRD. Dit gaat om beleggingsondernemingen met ten minste 15 miljard activa op groepsniveau (exclusief buiten EU dochters). Daarnaast kan de toezichthouder besluiten om de CRR/CRD van toepassing te verklaren op beleggingsondernemingen met ten minste 5 miljard activa, indien zij als systeemrelevant worden beoordeeld.

Toepassing

De nieuwe eisen uit de IFR en IFD zullen per 26 juni 2021 van toepassing worden. Voor wat betreft de solvabiliteitseisen is er voorzien in een overgangsregime van vijf jaar.

Nader informeren

DNB zal de sector in 2020 op verschillende manieren informeren over het nieuwe Europese prudentiële raamwerk. DNB raadt u aan om de gevolgen voor uw onderneming alvast in kaart te brengen.


> Terug naar de Nieuwsbrief