IFR/IFD: Het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen

Nieuwsbericht
Datum 2 juli 2020

Per 26 juni volgend jaar treedt het nieuwe prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking. In dit nieuwe raamwerk zijn onder meer de kapitaalseisen voor beleggingsondernemingen opgenomen.

IFR/IFD project

Binnen DNB is de invoering van de IFR en IFD projectmatig ingericht om ervoor te zorgen dat alle relevante kennis en expertise binnen DNB op de juiste wijze wordt betrokken. Daarnaast zorgt een projectmatige aansturing voor een duidelijk aanspreekpunt voor vragen over de nieuwe regelgeving. Doordat het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen een substantiële wijziging met zich meebrengt in de toepasselijke regels, is het voor DNB belangrijk om de sector zoveel mogelijk te betrekken bij de implementatie en keuzes die gemaakt moeten worden. In dat kader heeft DNB nauw contact met de verschillende brancheverenigingen en zal DNB in de periode tot 26 juni 2021 zoveel mogelijk informatie met de sector delen. 

Heeft u vragen over IFR en IFD, dan kunt u die stellen via IFRIFD@dnb.nl. 

EBA consultatie en data-uitvraag

Op 4 juni heeft EBA de eerste concept technische standaarden onder de IFR/IFD ter consultatie gepubliceerd op haar website. Deze concept standaarden specificeren onder andere de IFR/IFD eisen omtrent kapitaal, rapportages en beloningsbeleid.

Gelijktijdig startte EBA een datacollectie, ten behoeve van een impactanalyse en het finaliseren van deze standaarden. Deelname aan de data-uitvraag is niet verplicht voor beleggingsondernemingen. Desondanks roept DNB beleggingsondernemingen op om waar mogelijk mee te doen, zodat de impact op Nederlandse beleggingsondernemingen voldoende wordt meegenomen in de analyse op Europees niveau. Ook verwacht DNB dat deze oefening voor de instellingen zelf nuttige inzichten kan opleveren over de effecten die IFR/IFD zal gaan krijgen. De uitvraag-template en instructies zijn op de website van EBA gepubliceerd. Deelnemers aan de uitvraag leveren de ingevulde templates uiterlijk 19 augustus 2020 bij DNB aan via het Digitaal Loket Rapportages. Hierna kunnen EBA en DNB vragen stellen over de data, waarna deelnemers hun data-aanlevering tot uiterlijk 16 september 2020 kunnen aanpassen. 

Indien uw moedermaatschappij onder geconsolideerd toezicht staat, dient u een apart Excel-bestand in voor de moedermaatschappij. Wij verzoeken u in dat geval om de sheet als bijlage in te dienen en het volgende bij de titel in te vullen: parent_consolidated_XXX. Bij XXX vult u de LEI-code van uw moedermaatschappij in. Voor meer informatie over geconsolideerd toezicht verwijzen wij u naar paragraaf 2.1 van de instructies

Terug naar de Nieuwsbrief