Nieuwsbrief Vermogensbeheerders juli 2020

Nieuwsbericht
Datum 2 juli 2020

In dit nummer: Impact Coronavirus; IFR/IFD: Het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen; Organisatiegegevens; Stresstesten van geldmarktfondsen; Kapitaalonderzoek; Wijziging rentebenchmarks; Brexit; Kosten toezicht; Publicatie Digitale werkwijze; iForum, de eerste resultaten: Save the date!

Impact Coronavirus

De hele Nederlandse samenleving wordt momenteel getroffen door de grote impact van de Covid-19 pandemie. Afhankelijk van het verdere verloop van de huidige ontwikkelingen, kunnen ook beleggingsondernemingen en -instellingen in hun bedrijfsvoering en financiële buffers worden geraakt. Lees meer

COVID-19

IFR/IFD: Het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen

Per 26 juni volgend jaar treedt het nieuwe prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking. In dit nieuwe raamwerk zijn onder meer de kapitaalseisen voor beleggingsondernemingen opgenomen. Lees meer

Organisatiegegevens

In de vorige editie van de Nieuwsbrief meldden wij u dat voor beleggingsondernemingen en -instellingen de dienst Organisatiegegevens beschikbaar is gekomen via het Digitaal Loket Toezicht. Lees meer

E-mail

Stresstesten van geldmarktfondsen

Geldmarktfondsen moeten in september 2020 voor het eerst rapporteren aan de AFM uit hoofde van de Money Market Fund Regulation (MMFR). DNB houdt toezicht op de verplichtingen om stresstesten uit te voeren. Lees meer

Kapitaalonderzoek

Uit het kapitaalonderzoek van DNB is gebleken dat over het gebruik van preferente aandelen nog veel onduidelijkheid bestaat. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Wijziging rentebenchmarks

Op 1 januari 2022 eindigt de wereldwijde transitie van Inter Bank Offered Rates (IBORs) naar Risk Free Rates (RFRs). Aanleiding voor deze transitie is de manipulatie van diverse benchmarks en de verminderde liquiditeit van sommige onderliggende ongedekte markten. Lees meer

Brexit

De EU en het VK onderhandelen over een nieuwe relatie, die in zou moeten gaan per 2021. Het VK heeft aangegeven de transitiefase na de Brexit – die loopt t/m eind 2020 - niet te willen verlengen. Gezien de beperkte tijd die nog beschikbaar is, wordt de kans daarmee groter dat geen akkoord kan worden bereikt, of een akkoord met een beperkte reikwijdte. Lees meer

Brexit

Kosten toezicht

Op 17 juni 2020 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht. Lees meer

Publicatie Digitale werkwijze

DNB heeft op 22 juni 2020 haar ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze) gepubliceerd in de Staatscourant en op haar eigen Open Boek Toezicht pagina. Lees meer

Ipad

iForum, de eerste resultaten: Save the date!

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en de financiële sector op het thema technologische innovatie. Graag delen we met u op 9 juli wat we tot nu toe hebben bereikt en wat dat de sector heeft opgeleverd. Lees meer