Gebruik Digitaal Loket Rapportages

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

DNB geeft tips voor het tijdig indienen van rapportages via het Digitaal Loket Rapportages.

E-mail

DNB heeft het Digitaal Loket Rapportages (DLR) een jaar geleden opengesteld. De ervaring leert dat het voor instellingen niet altijd duidelijk is hoe ze een rapportage correct moeten indienen. Gevolg kan zijn dat een rapportage te laat wordt ingediend. Daarom geeft DNB een toelichting op het indienen van een rapportage – hier en in een aparte brief.

Status

Om de rapportage correct in te dienen is het belangrijk dat u let op de status die uw rapportage in het DLR kan krijgen. Alleen als een rapportage de status “Voldaan” krijgt vóór de rapportagedeadline, is deze tijdig ingediend. Een rapportage die na deze deadline een andere status heeft, is dus niet tijdig ingediend.

Overzicht status

In het DLR kan uw rapportage de volgende statussen krijgen:

  1. Open: rapportage is nog niet aangemaakt door de instelling.
  2. Open, Concept: rapportage is door de instelling geüpload in het DLR, maar nog niet definitief verzonden aan DNB. Er heeft dus nog geen indiening van de rapportage plaatsgevonden.
  3. Open, Ontvangen door DNB: De rapportage is door DNB ontvangen. Hierop voert DNB enkele controles en validaties uit op de ontvangen rapportage. Deze status betekent dat de rapportage nog niet door DNB is geaccepteerd.
  4. Open, Niet geaccepteerd door DNB: Uit de controles en validaties door DNB blijkt dat de ingediende rapportage niet correct is. De instelling moet deze fouten corrigeren en de rapportage opnieuw indienen. Deze status betekent dat de rapportage niet tijdig door DNB is ontvangen.
  5. Voldaan: De rapportage is door DNB ontvangen. Hierna zal DNB een verdere inhoudelijk controle op de ontvangen rapportage uitvoeren. De rapportage is tijdig door DNB ontvangen.

Handhaving

Zoals aangegeven is een rapportage pas tijdig ingediend als deze rapportage voor het verstrijken van de rapportage deadline de status Voldaan heeft. Als uw rapportage één van de andere vier statussen heeft, is deze rapportage niet correct ingediend en treedt DNB handhavend op.

> Terug naar de Nieuwsbrief