Rapportages: introductie consistentiecontroles op verplichte formulieren

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

Binnenkort introduceert DNB de controle op verplichte formulieren/templates.

Nadat een rapportage is ingestuurd, doet DNB additionele consistentie- en plausibiliteitscontroles. Binnenkort introduceert DNB een nieuw onderdeel: de controle op verplichte formulieren/templates.

Terugkoppeling

Deze controles worden pas gedaan nadat de rapportage succesvol is ingediend (status ‘voldaan’). Het wel of niet verplicht aanleveren van de formulieren/templates is afhankelijk van het rapportageprofiel van een onderneming. Indien een formulier/template niet is aangeleverd terwijl dit wel verplicht is, dan ontvangt u via DLR een terugkoppeling en wordt er een nieuwe rapportage voor u opengezet.

Overzicht

Het overzicht van de verplichte formulieren/templates per rapportageprofiel wordt binnenkort gepubliceerd op de website onder het kopje ‘Gebruikersdocumentatie’. Daarnaast worden de overige consistentie- en plausibiliteitscontroles ook gepubliceerd.

> Terug naar de Nieuwsbrief