Risico’s financiële stabiliteit nemen toe

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

Op 5 juni publiceerde DNB haar Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2019. Daarin waarschuwt DNB dat de risico’s voor de financiële stabiliteit toenemen.

Door de lage rentes en ruime liquiditeitsverhoudingen ontwikkelen financiële markten zich uitbundig en is er geen prikkel om schulden af te bouwen. Als het sentiment op de financiële markten eenmaal omslaat, kan dit de financiële stabiliteit in gevaar brengen. Een dergelijke marktomslag kan uitgelokt worden door een onverwachte aanpassing van het monetaire beleid of door een zware crisis in een groot land, bijvoorbeeld als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China of een wanordelijke Brexit.

Daarnaast besteedt het OFS aandacht aan de ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt. Deze ontwikkelingen versterken de conjuncturele schommelingen in de economie. Een eventuele nieuwe huizenprijsdaling kan dan ook significante gevolgen hebben voor de Nederlandse economie en ook voor het Nederlandse bankwezen.

Naast het algemene risicobeeld bevat het OFS een interactieve risicokaart. Vanuit deze risicokaart kan worden doorgeklikt naar de negen belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. Per risico is nadere informatie beschikbaar op de achterliggende pagina’s. Het OFS vindt u hier.

> Terug naar de Nieuwsbrief