Onderzoek naar kapitaalkwaliteit

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

DNB gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van het CET1-kapitaal bij kleine en middelgrote beleggingsondernemingen en -instellingen.

DNB-sateliet

Het kapitaal dat wordt aangetrokken door ondernemingen moet voldoen aan bepaalde eisen om meegeteld te worden als eigen vermogen: CET 1-kapitaal. Op dit moment is het voor DNB niet altijd helder of aan deze eisen wordt voldaan.

Enquête kapitaalkwaliteit

Om meer inzicht te krijgen gaat DNB in augustus/september 2019 een verkennend onderzoek doen onder een aantal instellingen. Zij krijgen een enquête met vragen over het aanwezige kapitaal en of dat voldoet aan de vereisten van de CRR, met name artikel 28. Voor een goed beeld is het noodzakelijk dat DNB kennis neemt van de voorwaarden in de statuten, aandeelhoudersovereenkomst en/of aanvullende side letters van de onderneming.

Aandachtspunt preferentie

Aandachtspunten bij het onderzoek zijn onder andere cumulatieve aandelen en agio die meedeelt in de winst. In beide gevallen is sprake van preferentie en daarom telt het betreffende kapitaal niet mee als eigen vermogen en dat kan betekenen dat de onderneming onvoldoende kapitaal heeft om haar risico’s te dragen. Uitgangspunt van de CRR is dat het CET 1-kapitaal als eerste de verliezen opvangt en bij een liquidatie van een onderneming als laatste in aanmerking komt om geld terug te krijgen.

> Terug naar de Nieuwsbrief