Nieuwsbrief Vermogensbeheerders oktober 2020

Nieuwsbericht
Datum 7 oktober 2020

In dit nummer: IFR/IFD, Kapitaalonderzoek, Toetsing van bestuurders en commissarissen van holdings, Brexit & Klimaatscenario’s

Update IFR/IFD

Per 26 juni volgend jaar treedt het nieuwe prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking. In dit nieuwe raamwerk zijn onder meer de kapitaalseisen voor beleggingsondernemingen opgenomen. Lees meer

Gedrag en cultuur

Kapitaalonderzoek

Zoals reeds gemeld in onze nieuwsbrief van 2 juli 2020, heeft DNB het onderzoek naar de kwaliteit van kapitaal afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de kennis over kwaliteitsaspecten van kapitaal bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen soms beperkt is waardoor onderdelen van het kapitaal regelmatig niet aan de toepasselijke wet- en regelgeving voldoen. Lees meer

Toetsing van bestuurders en commissarissen van holdings met een deelneming in een beleggingsonderneming

DNB heeft geconstateerd dat niet alle dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan van een financiële holding worden aangemeld voor toetsing door DNB. Lees meer

Cijfers

Update Brexit

Met ingang van 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode na de Brexit. Vooralsnog is geen akkoord bereikt tussen de EU en het VK over de vormgeving van de toekomstige relatie vanaf 2021. Lees meer

NGFS publiceert klimaatscenario’s en gids voor klimaatscenarioanalyse

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders en heeft op 24 juni 2020 verschillende documenten gepubliceerd die de integratie van klimaatgerelateerde risico’s in hun werk moeten bevorderen. Lees meer

NGFS