Kapitaalonderzoek

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2019

DNB doet onderzoek naar de kwaliteit van het CET1-kapitaal bij kleine en middelgrote beleggingsondernemingen en -instellingen.

Het kapitaal van onder toezicht staande instellingen moet voldoen aan bepaalde eisen om meegeteld te worden als toetsingsvermogen: CET 1-kapitaal. Op dit moment is het voor DNB niet altijd helder of door instellingen aan deze eisen wordt voldaan.

Om meer inzicht te krijgen in het CET 1-kapitaal heeft DNB in augustus/september 2019 een onderzoek uitgevoerd bij een aantal instellingen. Deze instellingen hebben een enquête ontvangen met vragen over het aanwezige kapitaal en of dat voldoet aan de vereisten van de CRR, met name artikel 28. DNB heeft de antwoorden van de instellingen geanalyseerd, waarbij zij de statutaire bepalingen, aandeelhoudersovereenkomsten en eventuele aanvullende afspraken van de instellingen heeft geraadpleegd.

Instellingen waarvan de kapitaalinstrumenten niet aan de vereisten van de relevante wetgeving voldoen, worden gevraagd om herstelacties te ondernemen. De resultaten van het onderzoek worden tegen het eind van het jaar bekendgemaakt, waarbij DNB de sector zal informeren over de belangrijkste aandachtspunten omtrent de kwaliteit van kapitaal bij beleggingsondernemingen en –instellingen.

> Terug naar de Nieuwsbrief