AIFMD-rapportage van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2019

Het rapportageportaal e-Line DNB gaat verdwijnen en wordt vervangen door het nieuwe rapportageportaal Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR).

De European Securities and Markets Authority (ESMA) Beheerdersrapportage AIFM en de fondsrapportage (hierna: AIFMD-rapportages) migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal. Dit betekent dat u over het vierde kwartaal van 2019 in het nieuwe portaal dient te rapporteren.

Het indienen van de AIFMD-rapportages zal in het DLR anders verlopen dan in e-Line DNB. De AIFMD-rapportages dienen via een XML-bestand volgens de specificatie van de ESMA te worden ingestuurd. Om te kunnen voldoen aan uw rapportageverplichting kunt u ervoor kiezen om zelf het proces in te richten om dit XML-bestand te genereren, dan wel daarvoor software aan te schaffen van een externe leverancier.

Diverse marktpartijen bieden hiervoor mogelijkheden aan. Wij adviseren u om op korte termijn een keuze te maken tussen één van deze alternatieven en het ontwikkel- of aankoopproces in gang te zetten, gezien de doorlooptijd die hiermee gemoeid is.

DNB doet geen uitspraak over welke marktpartij u het beste kunt kiezen voor het genereren van een XML-bestand. De volgende zoektermen helpen u mogelijk bij het vinden van een software leverancier:

  • AIFMD annex IV reporting XML software
  • AIFMD annex IV reporting XML service
  • AIFMD XML filing software
  • AIFMD XML filing service

Het inloggen op het DLR zal plaatsvinden via eHerkenning. Voor DLR is het nodig dat u eHerkenning heeft geactiveerd voordat de overgang op het DLR heeft plaatsgevonden. eHerkenning kent diverse beveiligingsniveaus en u dient minimaal beveiligingsniveau 3 en de dienst “DNB rapportages” aan te vragen. Let op: indien u nog niet over eHerkenning met de dienst “DNB rapportages” beschikt, dient u deze tijdig aan te vragen, zodat u vanaf 1 januari 2020 de AIFMD-rapportages via het DLR kan indienen.

Om voor de AIFMD te kunnen rapporteren, dient enkel de beheerder over de juiste eHerkenningdienst te beschikken. De fondsen hebben voor de AIFMD geen eigen eHerkenning nodig. Wanneer u voor de beheerder inlogt op het DLR, zal/zullen in die omgeving ook de fondsrapportage(s) beschikbaar zijn.

Mogelijk beschikt u al over eHerkenning. In dit geval hoeft u enkel uw eHerkenningsmiddel uit te breiden met de dienst “DNB rapportages”, mocht u nog niet over deze dienst beschikken.

> Terug naar de Nieuwsbrief