Nieuwsbrief Vermogensbeheerders 3 oktober 2019

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2019

In dit nummer: Voortgang Brexit-voorbereidingen; Kapitaalonderzoek; Terugkoppeling AFM en DNB over transitie naar alternatieve rentebenchmarks; Nieuwe EBA Richtsnoeren inzake uitbesteding; Wijzigingen in beoordeling vvgb-aanvragen; AIFMD-rapportage van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages

Voortgang Brexit-voorbereidingen

Financiële instellingen hebben verdere voortgang geboekt met het uitvoeren van de maatregelen in hun Brexit-plannen. Dat blijkt uit gerichte follow-up acties die DNB heeft uitgevoerd bij financiële instellingen. Lees meer

Brexit

Kapitaalonderzoek

DNB doet onderzoek naar de kwaliteit van het CET1-kapitaal bij kleine en middelgrote beleggingsondernemingen en -instellingen. Lees meer

Terugkoppeling AFM en DNB over transitie naar alternatieve rentebenchmarks

AFM en DNB roepen financiële instellingen op om zich goed voor te bereiden op de overgang naar alternatieve rentebenchmarks. Lees meer

Rentebesluit

Nieuwe EBA Richtsnoeren inzake uitbesteding

De EBA heeft de EBA richtsnoeren inzake uitbesteding (hierna: richtsnoeren) gepubliceerd. Deze treden per 30 september 2019 in werking en schrijven verschillende governance vereisten voor bij het aangaan van uitbesteding van activiteiten. Lees meer

Wijzigingen in beoordeling vvgb-aanvragen

De Europese herziene Joint Guidelines leiden tot wijzigingen in de beoordeling door DNB van aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (vvgb). Lees meer

Luchtfoto DNB

AIFMD-rapportage van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages

Het rapportageportaal e-Line DNB gaat verdwijnen en wordt vervangen door het nieuwe rapportageportaal Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). Lees meer