Nieuwsbrief Verzekeren

 • Nieuwsbrief Verzekeren juni 2019
  nieuwsbrief verzekeren - 26 juni 2019
  In dit nummer: Solvency II 2020 review in volle gang; DNB in gesprek met sector over good practice volmachten; Gewijzigd DNB-standpunt onafhankelijk functioneren RvC; Publicatie definitieve Q&A herverzekering; Geactualiseerde Q&A zorgverzekeraars en verbod op nevenbedrijf; Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Update Good Practice uitbesteding; Kort nieuws.
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren juni 2019
 • Nieuwsbrief Verzekeren mei 2019
  nieuwsbrief verzekeren - 29 mei 2019
  In dit nummer: DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging; Good practice intragroepsverhoudingen; Uitkomsten onderzoek operationeel risicobeheer; Update Q&A over antecedenten; Overzicht Financiële Stabiliteit digitaal; Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming.
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren mei 2019
 • Nieuwsbrief Verzekeren april 2019
  nieuwsbrief verzekeren - 30 april 2019
  In dit nummer: Verzekeringsmiddag 2019 in het teken van ondernemerschap; AFM en DNB wijzen markt op belang overgang naar alternatieve benchmarks; Onderzoek niet-financiële risico’s; Beheersing van tegenpartijkredietrisico op zorgverleners; Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar; Kort nieuws
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren april 2019
 • Nieuwsbrief Verzekeren maart 2019
  nieuwsbrief verzekeren - 26 maart 2019
  In dit nummer: DNB biedt sector informatiebeveiligingsmonitor; Doorlopend aandacht voor insurtech; Seminar Wet herstel en afwikkeling: terugblik; Onderzoek naar niet-financiële risico’s; Meldplicht verdachte transacties derde-hoogrisicolanden; Kort nieuws
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren maart 2019
 • Nieuwsbrief Verzekeren februari 2019
  nieuwsbrief verzekeren - 28 februari 2019
  In dit nummer: Toezicht in 2025; innovatie door data & machine learning; Consultatie Q&A herverzekeringen; Brexit: update; DNB herijkt kapitaaleis premierisico basiszorgverzekering; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen 15 april; Uitvragenoverzicht.
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren februari 2019
 • Nieuwsbrief Verzekeren januari 2019
  nieuwsbrief verzekeren - 29 januari 2019
  In dit nummer: “Verzekeraars moeten goed inspelen op veranderingen”; Betere onderbouwing van gekozen herverzekeringsprogramma nodig; Risicobeheersing volmachten door schadeverzekeraars ; Q&A over garanties in koopovereenkomsten en over abonnementen ; Meer samenwerking tussen i nnovation facilitators ; Kort nieuws; Kalender uitvragen verzekeraars januari 2019 .
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren januari 2019