Nieuwsbrief Verzekeren december 2017

Nieuwsbericht
Datum 19 december 2017
In dit nummer: Schadeverzekeraars relatief goed bestand tegen stress; Technologische innovatie: hoog op de agenda; Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend; Aandacht voor integriteitsrisico’s bij remote entities; Risico’s organisatorische veranderingen meenemen in SIRA; Kort nieuws

Schadeverzekeraars relatief goed bestand tegen stress

DNB roept verzekeraars op om in hun risicomanagement rekening te houden met scenario’s die afwijken van de Solvency II-standaardformule. Lees meer

Schadeverzekeraars relatief goed bestand tegen stress

Technologische innovatie: hoog op de agenda

DNB wil de kansen van technologische innovatie faciliteren én oog houden voor nieuwe risico’s. Lees meer

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. Lees meer

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Aandacht voor integriteitsrisico’s bij remote entities

Het hoofdkantoor moet remote entites integraal opnemen in de overkoepelende systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Lees meer

Risico’s organisatorische veranderingen meenemen in SIRA

Verzekeraars moeten integriteitsrisico’s die kunnen ontstaan als gevolg van grote organisatorische veranderingen meenemen in hun systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Lees meer

Risico’s organisatorische veranderingen meenemen in SIRA

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: DNB start onderzoek naar agressieve belastingplanning; Wetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars bij Tweede Kamer; Engelse versie Guidance beheersing datakwaliteit; DNB publiceert Visie op zorgverzekeringssector.
Lees meer