Premieregelingen moeten voldoen aan WVP-eisen

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

DNB roept verzekeraars op te onderzoeken of ze voldoen aan de Wet verbeterde premieregeling en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Integriteitsrisk

Met de inwerkingtreding van de wet verbeterde premieregeling (WVP) is het wettelijk kader voor premieregelingen gewijzigd. Met deze wet is het niet meer verplicht om het kapitaal dat wordt opgebouwd in deze regelingen om te zetten in een vaste uitkering op de pensioendatum. Dit kapitaal is ook te gebruiken voor de financiering van een variabele uitkering. De WVP stelt onder andere eisen op het gebied van risicohouding, prudent person, life cyclebeleggen en de vormgeving van het variabele uitkeringsproduct.

Marktontwikkelingen

DNB heeft in samenwerking met de AFM een inventarisatie gedaan bij verzekeraars naar de verwachte marktontwikkeling van vaste en variabele pensioenuitkeringen. Verzekeraars verwachten dat de variabele pensioenuitkering zo’n 30% gaat uitmaken van de totale koopsom voor pensioenuitkeringen van verzekeraars. Momenteel zijn drie verzekeraars al geruime tijd actief met een variabel uitkeringsproduct en twee verzekeraars geven aan een variabel uitkeringsproduct te ontwikkelen. Deze vijf verzekeraars vertegenwoordigen ruim 80% van de verzekeringsmarkt in premieregelingen.

Variabele uitkering

Bij de vormgeving van de variabele uitkering zijn er diverse keuzemogelijkheden met bijbehorende voorschriften om een variabele uitkering vorm te geven. Het is lastig om deze uitkeringen met elkaar te vergelijken. De aangeboden variabele uitkeringsproducten verschillen onder andere op de volgende punten: beleggingsrisico, langlevenrisico, kosten, spreiding van resultaten en de vooraf ingerekende vaste daling.

Resultaten onderzoek

DNB-onderzoek wijst uit dat niet alle verzekeraars beseffen dat de WVP relevant is voor de uitvoering van de premieregelingen. Verzekeraars zijn weliswaar niet verplicht om een variabele uitkering aan te bieden, maar de WVP is van toepassing op alle premieregelingen. Zo schrijft de WVP voor dat verzekeraars tijdens de looptijd van de premieregeling aan de betrokkenen vragen of zij voorkeur geven aan een vaste of variabele uitkering en daar vervolgens het beleggingsbeleid op toespitsen. Maar dat doen verzekeraars nog niet altijd, zo blijkt uit het onderzoek. Ook op de andere WVP-eisen, zoals het vaststellen van de risicohouding en lifecycle beginsel, is nog verbetering mogelijk.

Vervolg

DNB zal in 2019 verder onderzoek gaan doen bij een selectie van verzekeraars naar onder meer het vaststellen van de risicohouding, de beleggingsprofielen en de kenmerken van de variabele uitkering. De AFM heeft ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de variabele pensioenen bij verzekeraars. De resultaten publiceert de AFM in het eerste kwartaal van 2019.


> Terug naar de nieuwsbrief