Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

Hierin aandacht voor: Q&A Inrichting sleutelfuncties Solvency II-verzekeraars; Europese stresstest toont kwetsbaarheden verzekeraars; Aanpassing Q&A Langleveninstrumenten voor verzekeraars; Reminder DNB-seminar informatiebeveiliging en cybersecurity; Reminder informatiebijeenkomst toetsingen; Kalender uitvragen verzekeraars december 2018

Kort nieuws

Q&A Inrichting sleutelfuncties Solvency II-verzekeraars

DNB heeft een Q&A opgesteld met daarin criteria die DNB gebruikt bij de beoordeling van de inrichting van de vier sleutelfuncties. Deze criteria beogen de operationele onafhankelijkheid van de sleutelfuncties te waarborgen. Deze Q&A is in de periode begin augustus - eind september 2018 geconsulteerd via het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Op 10 december vond een bijeenkomst bij DNB plaats waar DNB aan vertegenwoordigers van geïnteresseerde verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars heeft toegelicht hoe DNB die consultatiereacties heeft verwerkt. De definitieve versie van de Q&A vindt u hier.

Europese stresstest toont kwetsbaarheden verzekeraars

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn in vergelijking met de Europese peers relatief kwetsbaar voor een verder dalende rente. Zij blijken minder vatbaar voor een plotseling stijgende rente in combinatie met dalende activaprijzen. Ook zijn Nederlandse verzekeraars goed bestand tegen de natuurrampscenario’s in de EIOPA-stresstest. Dat blijkt uit een nieuwe stresstest voor Europese verzekeraars, waarvan de resultaten onlangs door EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, zijn gepubliceerd. De gevoeligheid voor een lagere rente van Nederlandse verzekeringsgroepen komt vooral doordat de verzekeraars die aan de stresstest deelnemen een relatief hoge concentratie in langlopende levensverzekeringen kennen.

Lees meer over de resultaten van de stresstest in het DNBulletin.

Aanpassing Q&A Langleveninstrumenten voor verzekeraars

Mede naar aanleiding van een EIOPA Q&A heeft DNB de Q&A langleveninstrumenten voor verzekeraars aangepast. De aangepaste Q&A gaat nader in op de consequenties van basisrisico’s bij het gebruik van dit soort instrumenten en is veralgemeniseerd tot een Q&A voor instrumenten voor alle verzekeringstechnische risico’s, niet alleen meer langleveninstrumenten. Voorafgaand aan publicatie heeft DNB de aanpassingen geconsulteerd bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. U vindt de aangepaste Q&A.

Reminder DNB-seminar informatiebeveiliging en cybersecurity

DNB organiseert een seminar over informatiebeveiliging en cybersecurity op 12 februari 2019 in ’t Spant in Bussum. Het seminar staat in het teken van beheersing van cyberrisico´s binnen de instelling en beheersing daarvan bij uitbestedingen. DNB presenteert DNB de uitkomsten van de recente onderzoeken naar informatiebeveiliging en cybercrime en ontwikkelingen in het gebruikte beoordelingskader. Het seminar vindt plaats in ‘t Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3,1402 SB in Bussum. Voor degenen die zich nog niet hebben aangemeld: U kunt zich hier opgeven. Reageer tijdig, want er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Er geldt een maximum: twee deelnemers per instelling. U ontvangt begin januari een definitieve bevestiging van uw deelname aan het seminar.

Reminder informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert maandagmiddag 14 januari een informatiebijeenkomst over toetsingen. Hier geven medewerkers van DNB een toelichting op wat financiële instellingen en de te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Er komt onder andere aan bod welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in zijn werk gaat en welke processtappen er zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. De bijeenkomst is maandagmiddag 14 januari van 14.30 – 17.00 uur. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. U kunt zich inschrijven voor de informatiebijeenkomst door bijgevoegd formulier in te vullen en deze te mailen naar evenementen@dnb.nl.

Kalender uitvragen verzekeraars december 2018

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan verzekeraars.


> Terug naar de nieuwsbrief