Nieuwsbrief Verzekeren december 2018

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

In dit nummer: Nieuwe Wet herstel en afwikkeling Verzekeraars; Invulling compliancefunctie kan beter; Premieregelingen moeten voldoen aan WVP-eisen; Toezicht op securitisaties; Nieuw formulier functieverandering beleidsbepaler; Vrijstelling rapportage alternatieve extrapolatie; Kort nieuws

Nieuwe Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De nieuwe wet moet verzekeraars en DNB beter voorbereiden op een crisissituatie. Een interview met Nicole Stolk, DNB-directeur Resolutie.

Lees meer

Nicole Stolk

Invulling compliancefunctie kan beter

Compliance officers besteden nog te weinig tijd aan het monitoren van de risicobeheersing door de business en aan het structureel verhogen van de bewustwording van de risico’s binnen de organisatie.

Lees meer

Premieregelingen moeten voldoen aan WVP-eisen

DNB roept verzekeraars op te onderzoeken of ze voldoen aan de Wet verbeterde premieregeling en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Lees meer

Integriteitsrisk

Toezicht op securitisaties

De nieuwe Securitisation Regulation biedt regels en criteria voor securitisaties. DNB en de AFM houden in Nederland toezicht op de naleving van deze Regulation.

Lees meer

Nieuw formulier functieverandering beleidsbepaler

DNB biedt een nieuw formulier voor het melden van functieveranderingen van een reeds getoetste beleidsbepaler.

Lees meer

Bankgebouw

Vrijstelling rapportage alternatieve extrapolatie

Verzekeraars waarvoor de impact van de VolatiliteitsAanpassing (VA) en de UFR-extrapolatie niet materieel is, komen in aanmerking voor een vrijstelling van de nationale rapportage over de impact van de alternatieve extrapolatie.

Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Q&A Inrichting sleutelfuncties Solvency II-verzekeraars; Europese stresstest toont kwetsbaarheden verzekeraars; Aanpassing Q&A Langleveninstrumenten voor verzekeraars; Reminder DNB-seminar informatiebeveiliging en cybersecurity; Reminder informatiebijeenkomst toetsingen; Kalender uitvragen verzekeraars december 2018

Lees meer

Kort nieuws