Nieuw formulier functieverandering beleidsbepaler

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

DNB biedt een nieuw formulier voor het melden van functieveranderingen van een reeds getoetste beleidsbepaler.

Bankgebouw

In het Digitaal Loket Toezicht (DLT) vindt u het formulier ‘Aanvraag voor een functieverandering’. Dit kunt u gebruiken bij een verandering van functie of takenpakket van een zittende bestuurder, commissaris of lid van de raad van toezicht. Er is bijvoorbeeld sprake van een functieverandering als een kandidaat een voorzittersrol gaat vervullen of zitting neemt in de beleggingscommissie of de audit-/riskcommissie of als het takenpakket met bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de risicobeheer- en/of compliancefunctie wordt uitgebreid.

Eenvoudiger

Met het nieuwe formulier is het melden van een functiewijziging vereenvoudigd. Niet meer nodig zijn bijvoorbeeld een kopie van het identiteitsbewijs en de omschrijving van de werving- en selectieprocedure.

Meer informatie

U vindt het nieuwe formulier als u inlogt in het Digitaal Loket Toezicht. Indien u twijfelt of u een functieverandering bij DNB moet melden, kunt u mailen naar het Expertisecentrum Toetsingen: toetsing.verzekeraars@dnb.nl


> Terug naar de nieuwsbrief