Vrijstelling rapportage alternatieve extrapolatie

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

Verzekeraars waarvoor de impact van de VolatiliteitsAanpassing (VA) en de UFR-extrapolatie niet materieel is, komen in aanmerking voor een vrijstelling van de nationale rapportage over de impact van de alternatieve extrapolatie.

Vanaf 31 december 2016 rapporteren alle Nederlandse levensverzekeraars de impact van VA en een alternatieve extrapolatie van de curve door middel van de aanvullende nationale staten alternatieve extrapolatie. Eerder dit jaar heeft een aantal levensverzekeraars vrijstelling gekregen voor het vullen van deze staat.

Voorwaarde

Verzekeraars komen in aanmerking voor vrijstelling van de nationale staat alternatieve extrapolatie voor rapportages als zij in de Solvency II-jaarrapportage geen materiële kasstromen rapporteren na het laatst liquide looptijdpunt (Last Liquid Point, LLP) van twintig jaar. Voor deze verzekeraars heeft de alternatieve extrapolatie van de rentetermijnstructuur veelal geen materiele impact en vindt DNB deze rapportage niet proportioneel aan de aard van hun verplichtingen. Verzekeraars die in aanmerking komen voor deze vrijstelling, hoeven hier zelf niets voor te doen en krijgen hiervan bericht van hun toezichthouder.

Meer informatie

Op Open Boek Toezicht vindt u meer informatie over deze rapportage en de vrijstelling.