Nieuwsbrief Verzekeren februari 2018

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2018

In dit nummer: Indienen Regular Supervisory Report 2017; Resultaten onderzoeken informatiebeveiliging; Onvoldoende beheersing risico’s uitbesteding; Nieuwe regels voor publicatie van formele maatregelen; Enquête over voorbereiding vierde anti-witwasrichtlijn; Update FATF; Kalender uitvragen verzekeraars februari 2018.

Indienen Regular Supervisory Report 2017

Verzekeraars moeten ten minste eens in de drie jaar een Regular Supervisory Report (RSR) inleveren bij DNB, tenzij DNB verzoekt een andere frequentie te hanteren. Lees meer

Cijfers

Resultaten onderzoeken informatiebeveiliging

De informatiebeveiliging bij verzekeraars en pensioenfondsen is verbeterd, maar nog niet op het vereiste niveau. Lees meer

Onvoldoende beheersing risico’s uitbesteding

De risico’s van de uitbestedingen worden op onderdelen onvoldoende beheerst door veel verzekeraars, zo blijkt uit DNB-onderzoek. Lees meer

Cloud

Nieuwe regels voor publicatie van formele maatregelen

DNB maakt in beginsel alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn dit niet, geanonimiseerd of later te doen. Lees meer

Enquête over voorbereiding vierde anti-witwasrichtlijn

DNB vraagt banken, levensverzekeraars en betaalinstellingen in een enquête naar hun voorbereiding op de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Lees meer

Witwassen

FATF-waarschuwingslijsten: update februari 2018

De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). Lees meer

Kalender uitvragen verzekeraars februari 2018

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer

Informatie