Brexit: update

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

Er bestaat nog altijd het risico dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 zonder politiek akkoord de EU verlaat. Financiële instellingen moeten zich hierop voorbereiden.

Brexit

In de tweede helft van 2018 heeft DNB een enquête gehouden onder een geselecteerde groep kleine en middelgrote banken (LSI’s), verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Daarbij gaf het merendeel van de financiële instellingen aan te beschikken over een brexit-plan. Destijds waren instellingen nog niet op grote schaal overgegaan tot het activeren van maatregelen uit de plannen.

Brexit-plan

Naar aanleiding van deze resultaten heeft DNB begin 2019 gerichte follow-up acties uitgevoerd om te verifiëren in welke mate instellingen voortgang maken bij de implementatie van de maatregelen uit hun brexit-plan. Hieruit komt naar voren dat instellingen inmiddels in grote mate zijn overgegaan tot het uitvoeren van deze maatregelen. Daarnaast zijn recent enkele tijdelijke maatregelen door de Europese Commissie en het ministerie van Financiën genomen die problemen op (voornamelijk) derivatenmarkten bij een no-deal brexit moeten voorkomen.

Voorbereiden op no-deal brexit blijft nodig

Samengenomen, zijn hiermee belangrijke stappen gezet om de no-deal brexit-risico’s voor de financiële instellingen en voor de financiële stabiliteit terug te dringen. Echter dit betekent niet dat alle brexit-risico’s zijn weggenomen. Zo kunnen er voor verzekeraars bijvoorbeeld nog brexit-risico’s zijn op het terrein van uitbestede diensten of de uitwisseling van persoonsgegevens. Ook kunnen mogelijk nog onvoorziene risico’s opduiken. Zolang de politieke onzekerheid voortduurt, is het daarom van belang dat instellingen zich blijven voorbereiden op een no-deal brexit en doorgaan met het uitvoeren van hun brexit-plannen. DNB blijft hiervoor aandacht vragen en zal waar nodig nog aanvullende acties richting individuele instellingen uitvoeren.

> Terug naar de Nieuwsbrief