Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

DNB organiseert in de eerste helft van 2018 rondetafelbijeenkomsten om ideeën en visies uit te wisselen over maatschappelijke betamelijkheid.

DNB organiseert rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

DNB heeft in 2017 verkennend onderzoek gedaan naar de verschillende visies op het begrip ‘maatschappelijke betamelijkheid’. Daarbij is gekeken naar hoe dit begrip is opgenomen in financiële wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in artikel 3:10 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast heeft DNB gesproken met externe partijen, met name van buiten de financiële sector. De nadruk lag in deze gesprekken op twee aspecten van maatschappelijke betamelijkheid: de verwachtingen naar financiële instellingen toe en de rol die men hierbij ziet voor de toezichthouders. DNB heeft tijdens dit onderzoek waardevolle input gekregen over hoe tegen deze wettelijke norm wordt aangekeken.

Rondetafelbijeenkomsten

Naar aanleiding van deze gesprekken organiseert DNB in de eerste helft van 2018 rondetafelbijeenkomsten met partijen uit de financiële sector zelf. Doel is om met een selectie van financiële instellingen ideeën en visies uit te wisselen over hoe er vanuit de sector zelf naar dit begrip wordt gekeken en welke interpretaties er al in de praktijk worden gebracht. Hierbij staan dezelfde vragen centraal als in de gesprekken voor het verkennend onderzoek in 2017. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten worden binnenkort verstuurd. Afhankelijk van de uitkomsten van de bijeenkomsten bepaalt DNB welk vervolg passend is.

> Terug naar de Nieuwsbrief