Regeling beheerst beloningsbeleid 2017

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

De regeling beheerst beloningsbeleid 2017 is niet van toepassing verklaard op verzekeraars.

Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017

De Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) 2017 is op 8 december 2017 in werking getreden. Deze vervangt de regeling uit 2014 (Stcrt nr. 21932, 2014). Waar de Rbb 2014 voor vrijwel alle sectoren gold, heeft DNB besloten dat de Rbb 2017 niet langer van toepassing is op verzekeraars. Daarmee vervallen voor verzekeraars ook de interpretaties (Q&A’s) op Open Boek Toezicht, met uitzondering van de Q&A ‘nadere interpretatie van de uitzondering op het bonusplafond van 20% voor de moedermaatschappij van een groep’.

Solvency II

Verzekeraars waarvoor Solvency II geldt, moeten bij het uitwerken van hun beloningsbeleid uitgaan van hoofdstuk 1X van die verordening. Zij kunnen er ook voor kiezen om bij de uitwerking van het beloningsbeleid aan te sluiten bij de artikelen 92 t/m 96 van de richtlijn kapitaalvereisten, zoals opgenomen in onderdeel A van de Rbb 2017. Bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van de gestelde regels gaat DNB uit van de richtsnoeren van EIOPA voor het governance systeem (EIOPA-BoS-14/253).

Kleine verzekeraars

Voor sommige verzekeraars geldt de Solvency II-regelgeving niet. Bij de uitwerking van het beloningsbeleid kunnen zij uitgaan van de bepalingen hierover in de Solvency II-regelgeving of in de richtlijn kapitaalvereisten. Verplicht is dat niet.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze website.

> Terug naar de Nieuwsbrief