Nieuwsbrief Verzekeren januari 2018

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

In dit nummer: Ontheffing kwartaalrapportages; Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid; Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017; Kort nieuws.

Ontheffing kwartaalrapportages

Een beperkte groep van kleinere en minder complexe verzekeraars kan een ontheffing voor hun kwartaalrapportage bij DNB aanvragen. Lees meer

Ontheffing kwartaalrapportages

Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

DNB organiseert in de eerste helft van 2018 rondetafelbijeenkomsten om ideeën en visies uit te wisselen over maatschappelijke betamelijkheid. Lees meer

Regeling beheerst beloningsbeleid 2017

De regeling beheerst beloningsbeleid 2017 is niet van toepassing verklaard op verzekeraars. Lees meer

Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Informatiebijeenkomst toetsingen; DNB-website statistiek vernieuwd; Kalender uitvragen verzekeraars januari 2018. Lees meer