Ontheffing kwartaalrapportages

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

Een beperkte groep van kleinere en minder complexe verzekeraars kan een ontheffing voor hun kwartaalrapportage bij DNB aanvragen.

Ontheffing kwartaalrapportages

Kleinere verzekeraars waarvoor het indienen van de kwartaalrapportage te belastend is in verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de bedrijfsactiviteiten en die voldoen aan de randvoorwaarden, hebben de mogelijkheid hiervoor een ontheffing aan te vragen.

Belang correcte rapportage

DNB is voor het toezicht op de kleinere verzekeraars in hoge mate afhankelijk van correcte, kwalitatief goede en regelmatige rapportages. Ook is het rapportagekader voor de basic-verzekeraars al proportioneel ingericht. Desondanks wil DNB de kleinere verzekeraars, die hiervoor in aanmerking komen, in de gelegenheid stellen een ontheffing aan te vragen voor hun kwartaalrapportages.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de kwartaalrapportages heeft DNB een aantal randvoorwaarden gesteld. Op hoofdlijnen:

  • De ingediende rapportages/cijfers moeten van een bewezen goede kwaliteit zijn.
  • Er moet sprake zijn van een ruime solvabiliteitspositie.
  • De solvabiliteitspositie moet over een langere periode een stabiel beeld tonen.

Voor een nadere toelichting op deze randvoorwaarden zie Open Boek Toezicht.

Ontheffing aanvragen

Kleinere en minder complexe verzekeraars kunnen door middel van een gemotiveerd verzoek ontheffing aanvragen van het indienen van de kwartaalrapportage. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend bij hun contactpersoon bij DNB.

> Terug naar de Nieuwsbrief