Evaluatie on-site toezicht verzekeraars en pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

DNB heeft het on-site toezicht bij verzekeraars en pensioenfondsen geëvalueerd. Jon Vogelzang geeft een toelichting.

Ipad

Jon Vogelzang geeft leiding aan de afdeling voor on-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars. Hij coördineert de on-site onderzoeken bij pensioenfondsen en verzekeraars.

Wat heeft het on-site toezicht in de afgelopen drie jaren opgeleverd?

‘Door het on-site toezicht hebben we een scherpere blik gekregen op de bedrijfsvoering van de verzekeraars en pensioenfondsen. Zij waarderen op hun beurt de scherpte, focus en helderheid van onze rapporten en de transparantie van het proces. Ook het feit dat deze onderzoeken gedaan worden door mensen die niet betrokken zijn bij het dagelijkse toezicht wordt op prijs gesteld.’

Hoe werden on-site onderzoeken tot nu toe aangepakt?

‘Om scherpte in het onderzoek te krijgen en om transparant te zijn, hebben we tot nog toe de methodiek van de negatieve hypothese gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘U heeft de beheersing van de beleggingen niet op orde’. Dan is de instelling aan zet om het tegendeel aan te tonen. Die onderzoeksmethodiek werkt prima en sluit goed aan bij de aanleiding voor het onderzoek: een bepaalde zorg of vraag van de accounttoezichthouder van een pensioenfonds of verzekeraar.’

DNB heeft er voor gekozen vaker een on-site onderzoek te starten vanuit een onderzoeksvraag. Waarom?

We hebben een interne evaluatie gehad en concludeerden: de scherpte van het on-site onderzoek zit in de methodiek, niet in de negatieve hypothese. We bespraken de optie van een andere aanpak: een onderzoek beginnen vanuit een vraag. Bijvoorbeeld: ‘Is de beheersing van de beleggingen op orde?’ Wij waren de voors en tegens aan het verkennen. Vervolgens bleek uit ons stakeholdersonderzoek dat die negatieve hypothese vaak ervaren wordt als een negatieve grondhouding van de toezichthouder. Dat geluid hadden we vaker gehoord. DNB heeft dit ter harte genomen. Nu is ervoor gekozen om onderzoeken te doen vanuit een vraag. Bij uitzondering doen we nog een onderzoek vanuit een negatieve hypothese.’

Wat betekent dit voor verzekeraars en pensioenfondsen?

‘Zij krijgen voortaan bij het begin van een onderzoek verschillende vragen en hoeven niet langer negatieve hypothesen te weerleggen. We zijn benieuwd hoe dit uitpakt in de praktijk. Iets anders. Instellingen krijgen na een onderzoek soms ‘rode rapporten’, waarin DNB aangeeft wat er allemaal mis is. Dat zingt door de sector en wekt weleens een negatief beeld van ‘o daar komt de toezichthouder weer en het is toch altijd verkeerd.’ Maar wat je niet hoort in de wandelgangen is dat DNB na onderzoek ook regelmatig vaststelt dat een fonds of verzekeraar de zaken op orde heeft.'

> Terug naar de Nieuwsbrief