Zorgverzekeraars maken werk van hun SIRA

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

Zorgverzekeraars hebben goede stappen genomen in de beheersing van het risico van belangenverstrengeling en corruptie.

Digitaal Loket Toezicht

Nadat uit eerdere onderzoeken van DNB bleek dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk bij zorgverzekeraars nog niet altijd adequaat was, heeft DNB in 2017 opnieuw aandacht besteed aan de beheersing van het risico op belangenverstrengeling en corruptie bij pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Resultaten

Uit het onderzoek van 2017 blijkt dat de onderzochte zorgverzekeraars het risico van belangenverstrengeling en corruptie onderkennen en adresseren. De afgelopen jaren zijn goede stappen genomen om dit risico te beheersen. Er is meer aandacht voor nevenfuncties, gifts & entertainment en sponsoring. Ook is er uitgebreide aandacht voor deze risico’s rondom de contractering van zorginkoop. Bij de uitvoering van de SIRA maken zorgverzekeraars gebruik van de guidance van DNB én letten zij op de instellingsspecifieke risico’s. Hiermee vormt de SIRA een goede basis voor de integere bedrijfsvoering.

SIRA

De SIRA is een dynamisch en continu proces voor de daadwerkelijke identificatie, afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Het is van belang dat zorgverzekeraars continu hun integriteitrisico’s zo effectief mogelijk beperken. Zorgverzekeraars moeten op systematische wijze een analyse maken van de risico’s en vervolgens het beleid vaststellen, uitvoeren en nadien waar nodig bijstellen. Hierbij moeten zij nadrukkelijk aandacht besteden aan het voorkomen en bestrijden van belangenverstrengeling en corruptie. Ook is het van belang de werking van de recentelijk genomen maatregelen onafhankelijk vast te stellen.

Minder kwetsbaar

Het vasthouden van de aandacht voor de beheersing van het risico op belangenverstrengeling maakt dat de instelling minder kwetsbaar zal zijn voor betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. Dit is onder meer van belang bij majeure veranderingen, zoals een wijziging in het bedrijfsmodel, fusie of overname. Met hulp van hun SIRA kunnen instellingen dan hun gewijzigde risicoprofiel adequaat beheersen.

Opvolging

De in het onderzoek betrokken instellingen hebben een individuele terugkoppeling ontvangen. DNB blijft aandacht besteden aan de beheersing van integriteitsrisico’s bij zorgverzekeraars.

Meer informatie

DNB heeft good practices gepubliceerd die verzekeraars guidance kunnen bieden in de beheersing van integriteitrisico’s zoals belangenverstrengeling en corruptie.

> Terug naar de Nieuwsbrief