Europese stresstest voor verzekeraars van start

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

EIOPA heeft de specificaties en bijbehorende scenario’s voor de Europese stresstest gepubliceerd.

EIOPA preparatory guidelines

Drie scenario’s

De stresstest schrijft drie verschillende scenario’s voor. De eerste twee scenario’s betreffen een combinatie van markt- en verzekeringstechnische risico’s.

  • In het eerste scenario is de veronderstelling dat de rente stijgt en het afkooprisico toeneemt.
  • Het tweede scenario gaat uit van een rentedaling in combinatie met een verhoogd langlevenrisico.
  • Het derde scenario veronderstelt verscheidene natuurrampen, zoals windstormen en overstromingen. Dit laatste scenario heeft voornamelijk impact op de schadetak van een verzekeringsgroep.

Naast deze scenario’s bevat de stresstest ook een uitvraag naar de mogelijke impact van cyberrisico’s op verzekeraars.

Nieuwe tijdslijnen

Aan deze stresstest doen de vijf grootste Nederlandse verzekeringsgroepen mee: Aegon, Nationale Nederlanden, Achmea, a.s.r. en Vivat. Zij hebben tot 16 augustus de tijd om de impact van de scenario’s door te rekenen. Daarna zullen DNB en EIOPA de resultaten valideren. De resultaten worden begin volgend jaar bekendgemaakt, conform de nieuwe tijdslijnen.

Meer informatie

De specificaties en bijbehorende scenario’s vindt u op de website van EIOPA.

> Terug naar de Nieuwsbrief