Integriteitsrisico’s fiscale constructies voldoende in het vizier

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

In het vermogensbeheer besteden verzekeraars voldoende aandacht aan integriteitsrisico’s van fiscale constructies, zo blijkt uit DNB-onderzoek.

Integriteitsrisk

DNB heeft in 2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop verzekeraars bij hun vermogensbeheer omgaan met het onderwerp agressieve belastingplanning en klantanonimiteit.

Doelen

Dit onderzoek had twee doelen:

  • Inventariseren in welke mate verzekeraars integriteitsrisico’s gerelateerd aan fiscale constructies in beeld hebben; en deze potentiële risico’s terug laten komen in hun systematische risicoanalyse (SIRA) en vervolgens in relevant beleid en procedures.
  • Inzicht krijgen in de wijze waarop de onderzochte instellingen concreet invulling geven aan hun beleid voor de fiscale integriteitsrisico’s bij de vormgeving van hun beleggingen.

Bewustzijn voor risico’s

Tijdens het onderzoek is het DNB opgevallen dat de bezochte verzekeraars zich terdege bewust zijn van de potentiele integriteitsrisico’s gerelateerd aan fiscale constructies. Bij het vermogensbeheer worden gecompliceerde fiscale structuren gemeden. De Panama Papers hebben de aandacht van verzekeraars voor deze risico’s alleen maar vergroot. Dit heeft geleid tot aanscherpingen van beleid. Ook streven de instellingen een goede relatie na met de Belastingdienst.

Waarnemingen

DNB heeft in dit onderzoek ook gezien dat steeds meer verzekeraars:

  • Het uitgangspunt hanteren dat de fiscaliteit altijd de economische structuur volgt en niet andersom.
  • Het uitgangspunt hanteren dat alleen gebruik gemaakt wordt van beleggingsstructuren, waar sprake is van daadwerkelijke economische substance.
  • Streven om één keer belasting te betalen en bij voorkeur in Nederland
  • Afspreken met fondsmanagers/vermogensbeheerders dat zij niet alleen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet moeten handelen.

> Terug naar de Nieuwsbrief