Themaonderzoek ervaringssterfte bij verzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

Bij het vaststellen van de technische voorziening is de verwerking van sterftegegevens van groot belang. DNB doet hier onderzoek naar.

Zon en DNB

Ervaringssterftecijfers kunnen een groot effect hebben op het eigen vermogen en solvabiliteitsratio van een verzekeraar. Ook kunnen de karakteristieken van de portfolio van verzekerden afwijken van de landelijke cijfers hierover.

Verschillen per verzekeraar

Sterftekansen worden gebruikt bij de bepaling van de verzekeringstechnische kapitaaleis. Het is niet eenvoudig om sterftekansen te voorspellen. In het bijzonder hoeft de sterfte in de eigen portefeuille van de verzekeraar niet dezelfde te zijn als die van een landelijke populatie.Om die reden hanteren 

Onderzoek

Het onderwerp van dit risico-inventarisatieproject richt zich op de kwaliteit van de bepaling van de technische voorziening en in het bijzonder op de toepassing van ervaringssterfte bij het bepalen van de Best Estimate. Daarnaast richt het onderzoek zich op de interne modellen voor het bepalen van (ervarings-)sterftecijfers en in hoeverre deze interne modellen met de toepassing van ervaringssterfte in lijn zijn.

> Terug naar de Nieuwsbrief