Nieuwsbrief Verzekeren mei 2018

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

In dit nummer: Terugblik op de verzekeringsmiddag; Evaluatie on-site toezicht verzekeraars en pensioenfondsen; Zorgverzekeraars maken werk van hun SIRA; Europese stresstest voor verzekeraars van start; Integriteitsrisico’s fiscale constructies voldoende in het vizier; Themaonderzoek ervaringssterfte bij verzekeraars; Kort nieuws.

Terugblik op de verzekeringsmiddag

Het thema van de DNB-verzekeringsmiddag van 25 april was: Solvency II, een stevig fundament voor de toekomst. Een terugblik en een overzicht van de presentaties. Lees meer

Klant anonimiteit

Evaluatie on-site toezicht verzekeraars en pensioenfondsen

DNB heeft het on-site toezicht bij verzekeraars en pensioenfondsen geëvalueerd. Jon Vogelzang geeft een toelichting. Lees meer

Zorgverzekeraars maken werk van hun SIRA

Zorgverzekeraars hebben goede stappen genomen in de beheersing van het risico van belangenverstrengeling en corruptie. Lees meer

Digitaal Loket Toezicht

Europese stresstest voor verzekeraars van start

EIOPA heeft de specificaties en bijbehorende scenario’s voor de Europese stresstest gepubliceerd. Lees meer

Integriteitsrisico’s fiscale constructies voldoende in het vizier

In het vermogensbeheer besteden verzekeraars voldoende aandacht aan integriteitsrisico’s van fiscale constructies, zo blijkt uit DNB-onderzoek. Lees meer

Integriteitsrisk

Themaonderzoek ervaringssterfte bij verzekeraars

Bij het vaststellen van de technische voorziening is de verwerking van sterftegegevens van groot belang. DNB doet hier onderzoek naar. Lees meer

Kort nieuws

DNB publiceert factsheet proportionaliteit; Consultatie Q&A proportionele invulling ORSA; DNB publiceert rapport Proportioneel en effectief toezicht; Uitvragenkalender Lees meer

Kort nieuws