Terugblik op de verzekeringsmiddag

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

Het thema van de DNB-verzekeringsmiddag van 25 april was: Solvency II, een stevig fundament voor de toekomst. Een terugblik en een overzicht van de presentaties.

Klant anonimiteit

Bij de DNB-verzekeringsmiddag waren ruim 300 bestuurders en senior management van de Nederlandse verzekeraars, Verbond van Verzekeraars, collega-toezichthouders en vertegenwoordigers van het ministerie van financiën aanwezig. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op de gerealiseerde vooruitgang sinds de invoering van Solvency II, aandacht te geven aan elementen die voor verbetering vatbaar zijn en van gedachten te wisselen over onderdelen die vragen oproepen.

Uitdagingen

Solvency II biedt een risicogebaseerd perspectief. Het identificeren en mitigeren van de risico’s is essentieel in een sector die onder druk staat en in transitie is. DNB-directielid Jan Sijbrand gaf een presentatie over de gerealiseerde vooruitgang en de uitdagingen, zoals lage rente en technologische innovatie, waarvoor de sector nu staat. Hij deed de oproep om scherp te blijven op de economische ontwikkelingen. Vervolgens gaf Chris Figee, CFO van a.s.r., een presentatie over de visie van a.s.r. op het concept economische waarde.

Break-out sessies

Na de eerste plenaire sessie werden in kleinere break-out sessies verschillende thema’s verder uitgediept. De diversiteit aan thema’s illustreert de veelzijdigheid aan ontwikkelingen en risico’s die momenteel spelen in de verzekeringssector. Kapitaal, uitbesteding, klimaat, insurtech, risicomanagement en proportionaliteit in het toezicht: het kwam allemaal aan bod.

Paneldiscussie

Vervolgens was er een paneldiscussie over onder meer insurtech. Het panel met Roger Peverelli (Digital Insurance Agenda), Kokke van der Werf (Sparklab) en Marc Salomon (UvA) sprak hierover onder leiding van dagvoorzitter Frederique de Jong. Uit de discussie kwam naar voren dat technologische innovatie de sector veel kansen kan bieden. Dé vraag is nu hoe op deze kansen in te spelen én de bijbehorende uitdagingen te adresseren. Visie, executiekracht en het aantrekken van talent lijken hierbij sleutelbegrippen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de presentaties van de Verzekeringsmiddag.

> Terug naar de Nieuwsbrief