Nieuwsbrief Verzekeren september 2018

Nieuwsbericht
Datum 26 september 2018

In dit nummer: Uitvraag over risico’s brexit; Gewijzigde handhavingsartikelen en de publicatieplicht in de Wwft; Regular Supervisory Report en tussenrapportages; Uitvragenkalender.

Uitvraag over risico’s brexit

DNB doet een uitvraag over de risico’s van een harde brexit onder een groep grote verzekeraars. Lees meer

Brexit

Publicatie sanctiebesluiten Wwft

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen. Lees meer

Regular Supervisory Report en tussenrapportages

Verzekeraars moeten minimaal eens per drie jaar een Regular Supervisory Report opstellen; en tussenrapportages in andere jaren. Lees meer

Onderzoek

Kalender uitvragen verzekeraars september 2018

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan verzekeraars. Lees meer